قابل توجه سهامداران محترم

جهت ورود به پرتال سهامداری لطفا به آدرس http://etemadgs.ir مراجعه فرمایید.

جهت ارتباط با امور سهام با شماره 03131413 داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.