اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام) 

ثبت شده به شماره 1024 و شناسه ملی 10860958854

ادامه متن آگهی را در تصویر انتشار یافته ذیل در روزنامه، ملاحظه بفرمایید. 

چاپ آگهی روزنامه دنیای اقتصاد

1

 

چاپ آگهی روزنامه نسل فردا

2

 

چاپ آگهی روزنامه اطلاعات

3

 

چاپ آگهی روزنامه جمهوری اسلامی

4