فرم تماس


حاصل عبارت را در کادر وارد کنید
=

اطلاعات تماس

تلفن:
02191010636
تهران ، محموديه، خيابان زهره(انتهاي ارديبهشت)، بن بست زهره - پ29 - طبقه 4
تهران
محمودیه
1986615155
ایران

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، محمودیه، خیابان زهره(انتهای اردیبهشت)، بن بست زهره - پ29 - طبقه 4
آدرس: قم ، کیلومتر 15 جاده قدیم اصفهان ، 13 کیلومتر به سمت روستای ونارچ


تلفن : 91010636-021
فاکس : 91010636-021
تلفن معدن : 16-02534253211
تلفن دفتر مرکزی : 91010636-021


آدرس امور سهام : اصفهان - خيابان آپادانا دوم - نبش کوچه شماره 10


تلفن : 31413144-031