سنگ منگنز دانه بندی 80-10 با عیار منگنز 20 تا 30 درصد